fbpx

Malé povídání o online marketingu

Marketingové mouchy

Facebook pixel a jak s publikem pracovat

Když už jste si vytvořili publikum, ať už z vašeho webu nebo Facebookové stránky, můžete je zpětně oslovit, připomínat se. A to tzv. RETARGETINGEM, opětovným oslovením těch, kteří už s vámi byli v kontaktu. Toto je ta jedna z nejjednodušších možností, které můžete udělat. 

Jak Facebook pixel funguje

Když někdo navštíví váš web a provede nějakou akci (třeba nákup), Facebook pixel se spustí a tuto akci vyreportuje. Díky tomu se dozvíte o tom, když zákazník po zhlédnutí vaší Facebook reklamy provede nějakou akci. Pomocí vlastního okruhu uživatelů budete mít možnost takového zákazníka znovu oslovit. S přibývajícím počtem konverzí na vašem webu bude Facebook moct lépe vybírat lidi, u kterých je větší pravděpodobnost, že určité akce provedou, a doručovat jim reklamy. Tomu se říká optimalizace pro konverze.
(odstavec Jak Facebook pixel funguje je přímo ze stránek Facebooku)

>