fbpx

Malé povídání o online marketingu

Logicky uspořádat aktivity v onlinu

Logicky uspořádané kroky v online marketingu - proces

Když víte jaké oblasti onlinu jsou, jaké aktivity musíte dělat, pak je potřeba toto vše uspořádat do logicky po sobě navazujících kroků. Pak tedy hovoříme o procecu. A to je to, co se nazývá Funnel. V jednom ze živých vysílání jsme hovořil, že mámě několik typů funnelů. Máme reklamní funnel, webový funnel, vždy se ale jedná o logicky uspořádané kroky.

>