Jsou to  LIDÉ, kdo udávají směr a TVOŘÍ BUDOUCNOST

SPOLEČNĚ můžeme dosáhnout většího RŮSTU a ÚSPĚCHU!

Proč

Navazovat Kontakty a začít spolupráci

Základem pro vznik nových příležitostí  je výměna informací mezi lidmi

V podnikatelském prostředí navazování kontaktů a výměna informací je nejen důležitá, ale nutností. Je to klíč k otevření dveří novým příležitostem a k tomu, aby se rozvoj stal oboustranným.

David rewenda

Lidé jsou ti, kteří dávají život myšlenkám, projektům a inovacím

Jsou motorem kreativity a hnací silou inovace. Proto věřím, že rozvoj a růst jdou v podnikání ruku v ruce s lidmi. Jsou to lidé, kdo tvoří síť spojení a informací, která firmy posunuje vpřed.

Mé podnikání je zároveň mým koníčkem

lidé udávají směr a tvoří budoucnost

V podnikání neexistuje klíč k úspěchu, který by byl pevně vymezený a neměnný. Naopak, podnikání je neustálé hledání cest rozvoje, nových příležitostí a inovativních myšlenek. Ať už je vaše firma malá nebo velká, za každým úspěšným projektem, za každým růstem, stojí vždy lidé.

Rozvíjím spolupráce a propojuji se s ostatními podnikateli či společnostmi a jejich inovativními projekty. Ty pak integruji do mého portfolia.

Následně přispívám k jejich růstu svými zkušenostmi a zdroji, abychom společně dosáhli většího úspěchu

 

Aktivně tak hledám příležitosti a navazuji kontakty, abychom díky zajímavým projektům mohli prosperovat a současně těžit z této synergické spolupráce.

Společně můžeme dosáhnout většího růstu a úspěchu.

Stávající projekty & služby

Strategický Rozvoj & Komunikace & Média

Nadefinuji a připravím vaší  rozvojovou strategii, obsah, formáty i jejich distribuci.

Video produkce

Navržený obsah přímo zrealizuj do video podoby. Produkce video obsahu díky bohatým zkušeností z vlastního mediálního portálu.

Produkce Podcastu

Když video nestačí, vytvoříme podcast. Jasně definovaný, s jasným obsahem a pro konkrétní publikum.

Projekty | Spolupráce

Spojte se se mnou a zjistíme, zda existuje prostor pro spolupráci. Mám něco, co vás určitě přesvědčí.

Prodej Sám Sebe

Jak chcete prodat váš produkt, vaše služby nebo vybudovat váš Brand, když o vás není ani vidět ani slyšet? Vy máte váš hlas a váš příběh a my pomůže vyplnit Váš prostor na sociálních sítích jeho vyprávěním.

BusinessTalk

Vytvořil jsem, vybudoval, vedl a následně i úspěšně prodal mediální portál BusinessTalk.cz. Tento projekt nebyl jen dalším online médiem, ale jedinečným konceptem, založeným na živých rozhovorech. Zrealizoval jsem na více jak 350 rozhovorů, spravoval sociální sítě a pomáhal těmto rozhovorům do svět díky sociálním sítím. Tyto zkušenosti využívám právě v konceptu Prodej Sám Sebe

Proč

Komunikace, video, podcasty a obsah?

Protože velmi dobře dokážu pochopit váš byznys a následně nejen vymyslet strategickou komunikaci a obsah, ale i vidět jej ve spojení s kreativitou a jeho zpracování do vizuální podoby.

Já, Robot

Ne, nejsem Robot 😁. Jsem člověk z masa a kostí. A jsem naprosto přesvědčený, že rozvoj a růst jdou v podnikání ruku v ruce s lidmi. Jsou to lidé, ne stroje, roboti,  kdo tvoří síť spojení a informací, která firmy posunuje vpřed. Vytvořil jsem a vedl mediální portál BusinessTalk, jedinečný konceptem založený na živých rozhovorech.

Realizoval jsem na 350+ rozhovorů. Vymyslel, vytvořil, moderoval, vybudoval studio. A za každým příběhem, rozvojem, vizí byli inspirativní lidé. Naučil jsem se natáčet a tvořit videa tak i podcasty. A to jak od přípravy přes technické náležitosti. Veškeré tyto znalosti, zkušenosti a dovednosti předávám dál. Dokážu vidět obsah ve spojení s kreativitou a jeho zpracování do vizuální podoby.

A proto navazuji další kontakty, spolupráce a své podnikatelské myšlenky a vize díky možnostem kolem nás, realizuji do konkrétní podoby. A to společně s vámi.

Firmy samy o sobě nejsou nositeli informací...

...jsou to lidé, kteří informace sdílejí, navazují kontakty a spolupracují. 

Napište mi, spojíme se a zjistíme náš potenciál.

Budování kontaktů, zjišťovat potenciál, je cesta k rozvoji. Napište mi, spojíme se a zjistíme, zda tu cestu najdeme.

>